chia sẻ

9 min ago

Như các bạn đã biết, cách học tập ở các nước phát triển khác biệt rất nhiều so với Việt Nam. Thời gian lên lớp không nhiều, chủ yếu đòi hỏi sự tự học. Vì vậy, để đạt điểm cao các bạn cần phải chịu khó đọc thêm tài liệu để nắm vững kiến thức trước đã.