noel

9 min ago

Charles W. Howard Santa Claus ở Mỹ không phải là nơi đầu tiên đào tạo ông già Noel, nhưng đây là ngôi trường lâu đời nhất và thậm chí được ví như "Đại học Harvard".

9 min ago

Bây giờ hiện đang là kì nghỉ đông của các bạn du học sinh Mỹ và mình quyết định chọn chủ đề cho bài viết này của mình là kì nghỉ đông, hay chính xác hơn là Noel và giáng sinh đầu tiên của mình ở Mỹ !