tại sao

9 min ago

15 lợi ích theo học tại Hoa Kỳ nêu ở dưới đây phản ánh một hệ thống giáo dục có chất lượng, có nhiều cơ hội và linh hoạt ở một quốc gia được biết đến với sự đa dạng, sáng tạo và công nghệ hiện đại.

9 min ago

Không phải ngẫu nhiên khi mà hiện nay có rất nhiều sinh viên chọn học tại một trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) rồi sau đó mới chuyển tiếp lên Đại học.

9 min ago

Năm 2014 - một kỉ lục đã được lập! Với khoảng 764.500 du học sinh quốc tế đã chọn nước Mỹ là điểm đến cho tương lai của mình.