yale

9 min ago

Sư thầy Thích Tâm Tiến đang theo học bậc Thạc sĩ ngành Triết học tôn giáo ở ĐH Naropa (Mỹ) vừa được ĐH Harvard và ĐH Yale cấp học bổng toàn phần cho năm đầu tiên của khóa học thạc sĩ về Tôn giáo.

9 min ago

Đây là câu chuyện của Ryan Liu - một chàng trai được định hướng giáo dục đầy đủ từ gia đình về việc học đại học sẽ đưa bạn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, số phận đã đưa anh sang một ngã rẽ khác hơn chút: Cao đẳng Cộng đồng. Lí do gì đã khiến Ryan Liu gửi gắm nơi đây để phát triển học tập? Tại sao từ một sinh viên Cao đẳng Cộng đồng lại có cơ hội học đại học danh tiếng Yale và chuẩn bị tốt nghiệp?