du hoc

9 min ago

Chương trình được tích hợp những buổi tham quan, du lịch đến các địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng song song đó thiết kế các buổi học kỹ năng thực tế (kỹ năng thuyết trình tiếng Anh, làm việc nhóm, ẩm thực,..) trên giảng đường bởi các giáo sư hàng đầu tại SolBridge.Đại học Woosong – Hàn Quốc.

9 min ago

University of Delaware – Nơi những sinh viên ấp ủ những ý tưởng lớn được chắp cánh.