"Nền móng cho sự sáng tạo là giao thoa văn hóa. Do vậy, chúng ta nên tương tác và trao đổi kinh nghiệm với những người khác, tăng cường học tập, trau dồi ngoại ngữ, đi du lịch, du học và làm việc ở nước ngoài", Mark A.Ashwill, diễn giả ...