tư vấn du học

9 min ago

Kettering University – ngôi trường vừa tròn trăm tuổi này là một trong những trường đại học hàng đầu tại Mỹ về chương trình Co-op và khối ngành STEM.

9 min ago

“Với mình vẽ không chỉ là sở thích mà là một phần không thể thiếu, khi vẽ mình mới cảm thấy mình ở trong một không gian mình tự tạo ra. Mình sử dụng vẽ như một ngôn ngữ, kết hợp để đưa vào thời trang”