George Stevens Academy

9 min ago

Ngoài chương trình học trên lớp, học sinh được sống hết mình với đam mê riêng với các chương trình ngoại khóa đa dạng, độc đáo, cùng xem học sinh tại George Stevens Academy "học hết sức, chơi hết mình" như thế nào nhé!