Moore Colle

9 min ago

Không chỉ đơn thuần là thiết kế trang phục, ngay cả kinh doanh thời trang hay làm marketing cho ngành lụa là xa xỉ cũng cần phải được đào tạo và học hành bài bản.