community college

9 min ago

EvCC được Chương trình xếp hạng trường cao đẳng của Viện nghiên cứu Aspen (Aspen Institute College Excellence Program) liệt kê trong danh sách 150 cao đẳng cộng đồng hàng đầu, top 12% tại Mỹ .