duhocmy

9 min ago

Người Mỹ quan niệm một người đáng ngưỡng mộ, ngoài học tốt ra thì phải khỏe mạnh, tháo vát, thân thiện, tính cách đàng hoàng. Để hồ sơ du học của con được chú ý, nhiều cha mẹ đã ngộ nhận bởi chưa hiểu văn hóa và cách đánh giá trong nền giáo dục Mỹ. Một phụ huynh đã chia sẻ những cách làm hồ sơ nổi bật từ kinh nghiệm xin học bổng cho con trai.