highschool

9 min ago

Trên đây là những dòng chia sẻ cực đáng yêu của Kate - cô bạn dễ thương của Capstone Việt Nam, một trong những học sinh nhận được suất học bổng cao nhất của ngôi trường danh tiếng Wisconsin Lutheran High Schol, bạn ấy đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại WISCO rồi, còn bạn thì sao?

9 min ago

là ngôi trường giàu truyền thống, được thành lập hơn 100 năm rồi (1890) trường đào tạo học sinh từ lớp 7 – 12 với chương trình Tú tài quốc tế và A-level.