leighton park

9 min ago

là ngôi trường giàu truyền thống, được thành lập hơn 100 năm rồi (1890) trường đào tạo học sinh từ lớp 7 – 12 với chương trình Tú tài quốc tế và A-level.