study in USA

9 min ago

Sinh năm 1996, đang học năm cuối ĐH Colgate, Nguyễn Linh Chi đã nhận được thư đồng ý cấp học bổng toàn phần kèm với trả lương cho chương trình Tiến sĩ Dược từ 6 trường đại học, trung tâm nghiên cứu y khoa danh tiếng.

9 min ago

Câu chuyện của anh bạn du học sinh Việt dưới đây đã cho thấy cái nhìn sáng suốt trong việc sử dụng “tính đa dạng” như một yếu tố trong việc được nhận vào các trường Đại học tại Mỹ.